Advies en opleidingen

IMMATERIEEL ERFGOED RONDOM VUUR  
Over immaterieel erfgoed rondom vuur is de laatste jaren veel discussie, bijvoorbeeld wat betreft de veiligheid van consumentenvuurwerk en vreugdevuren. Steeds vaker gaat de discussie ook over mogelijk schadelijke effecten voor het milieu.

De toegenomen aandacht voor veiligheid en milieu wordt vertaald in nieuwe, strengere wet- en regelgeving hierover.
Deze regelgeving heeft weer grote gevolgen voor de wijze waarop deze vormen van immaterieel erfgoed kunnen worden beoefend.

De brochure die u hier kunt downloaden wil inzicht geven in de achtergronden van immaterieel erfgoed rondom vuur, in de eerste plaats in het belang van een traditie voor de gemeenschap zelf.

Bron: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

ADVIES

Ons advies richt zich toe op het gebruik van ontplofbare stoffen, zoals (evenementen-)vuurwerk, civiele springstoffen bij sloopdoeleinden en of bij filmopnamen.

Daar waar de wetgever niet voorzien heeft in wet- en regelgeving refereren we bij ons advies is aan op de openbare orde en veiligheid (safety & security). Voor de overbrenging en gebruik van springstoffen is een gedegen advies de basis voor het slagen van een project of springwerk.

Wij stellen een gedegen advies samen. Voor de toepassing van vuurwerk bestaat het advies onder meer uit het raadplegen en beroordelen van het schietplan en treden wij op als intermediair tussen overheid, afsteker en opdrachtgever.

Op het gebied van wet- en regelgeving hebben wij veel kennis in huis en een jarenlange ervaring in de toepassing daarvan. Ook nemen we deel aan verschillende werkgroepen, zoals de expertgroep springstoffen opslag (PGS32) en de landelijke werkgroep vuurwerk. Daardoor kunnen we snel en adequaat adiviseren. Zie hier de referenties.

Naast ons adviespraktijk verzorgen wij ook diverse opleidingen in de domeinen: vuurwerk, civielgebruik van explosieven en maatwerkcursussen die zijn afgeleid van de beide domeinen.

Lees hier meer over de verschillende cursussen.

© 2024 FRETAN.NL