Fretan Training & Advies
U bevindt zich hier: Start

Opleiding en advies

Landelijke vuurwerkdag 2017 in Utrecht.
Fretan.nl Download hier [2.184 KB] de gehouden ppt presentatie.
Verdiepingsavond bij Special Cargo Service  
Tijdens een goed gevulde zaal werd op 26 mei een verdiepingsavond georganiseerd door fretan.nl© voor de firma Special Cargo Service gevestigd o.a. in Oude Meer. (Schiphol)

Onder zeer ruime belangstelling werd ingegaan op veel aspecten van de ADR klasse 1. Aan de hand van voorbeelden werd het verschil duidelijk gemaakt tussen ondermeer een pyrotechnisch product en springstof. Initiatiefnemer van dit alles, Devlin van den Eykhof, was dan ook duidelijk in zijn sas, om maar een woordspeling te gebruiken. Lees verder...

EEN DUIDELIJKE CURSUS OVER VUURWERK VOOR DE DETAILHANDEL
Wij zetten alles nog weer eens op een rij voor u, inclusief de laatste wijzigingen van de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen en het VLG. Lees meer> [272 KB]

Fretan.nl adviseert en verzorgt opleidingen in de domeinen vuurwerk en civielgebruik van explosieven en maatwerkcursussen die zijn afgeleid van de beide domeinen.

Zie hieronder de informatie over de verschillende cursussen.

Cursus BAEX voor overheden Cursus VOMS + PGS 15 Basis cursus vuurwerk
Basis cursus explosieven civiel gebruik (5 dagdelen, waarvan twee praktijk).
[Meer]
Veilig omgaan met milieugevaarlijke stoffen (2 dagdelen, één praktijk) + PGS 15. [Meer] Basis cursus vuurwerk (2 dagdelen) (code BAVU). [Meer]
Cursus opslag civiele springstoffen Controle inbeslaggenomen ontploffingsgevaarlijke stoffen Advies voor toepassing van ontplofbare stoffen.
PGS 32 in de praktijk (2 dagdelen). [Meer] Controle en indeling van inbeslaggenomen ontploffingsgevaarlijke stoffen (2 dagdelen). [Meer] Ons advies is op maat gesneden, dat past bij de door u gevraagde situatie. Contact.

Ons maatwerkadvies spitst zich toe op het gebruik van ontplofbare stoffen, zoals (evenementen-)vuurwerk, civiele springstoffen bij sloopdoeleinden en/of filmopnamen.

Daar waar de wetgever niet voorzien heeft in wet- en regelgeving refereren we bij ons advies is aan op de openbare orde en veiligheid (safety & security). Voor de overbrenging en gebruik van springstoffen is een gedegen advies de basis voor het slagen van een project of springwerk.

In samenwerking met gecertificeerde springmeesters stellen we een gedegen advies samen. Voor de toepassing van vuurwerk bestaat het advies onder meer uit het raadplegen en beroordelen van het schietplan en treden wij op als intermediair tussen overheid/afsteker/en opdrachtgever.

Op het gebied van wet- en regelgeving heeft fretan.nl veel kennis in huis en een jarenlange ervaring in de toepassing daarvan. Ook nemen we deel aan verschillende werkgroepen, zoals de expertgroep springstoffen opslag (PGS32) en de landelijke werkgroep vuurwerk. Daardoor kunnen we snel en adequaat adiviseren. Zie hier de referenties.