Omgaan met agressie bij jurering

BENT U JURY?
Hoe gedraag jij je bij jurering als er een probleem ontstaat?
Het komt bijna altijd wel voor, verbaal en non-verbaal gedrag van spelers, coaches, omstanders of begeleiders, als er een beslissing wordt genomen, waarmee men het niet eens is.
Hoe sta jij dan als jurylid in je schoenen?
Vecht je, verstar je of vlucht je? In een 2 uur durende sessie vertel ik je hoe het gedrag van mensen en dus ook van spelers kan verschillen per situatie.
Ondermeer worden gedrag in het algemeen, gedragstypen, agressie in de sport en omgaan met deze behandeld. Door een juiste houding, of jouw reactie op hetgeen gebeurt is, voorkom je soms escalatie en wat moet je vooral niet doen bij een conflict of agressief gedrag.
Ik als coach/trainer, maar zeker als oud politieman, weet ik hoe je moet omgaan in deze soms moeilijke situaties.
Veel oud collega’s, handhavers, heb ik in mijn actieve loopbaan onderricht gegeven over vaak complexe situaties waarin je terecht kunt komen.
Het zijn van jury wordt vaak onderschat, training is van groot belang, de maatschappij verandert namelijk, past u zich aan?

Opzet training

Vormen van gedrag: hoe gedragen wij ons en waar komt dat vandaan. Hoe kunnen wij voorkomen dat er een niet prettige situatie ontstaat, z.g. de escalatie:

  • Ken uw sterke en zwakke punten
  • Gedragstypen: welke zijn er en hoe herken je ze
  • Reageren op agressie: aanval of….
  • Casuïstiek verhaal: het zal je maar gebeuren
  • Ademhaling techniek: welke wel en welke vooral niet
  • Stress beheersing: enkele eenvoudige oefeningen

Nadere informatie

De training is bestemd voor vooral degenen, die vanuit een vrijwillige functie jureren. U kunt vrijblijvend informatie via contact opvragen en indien nodig maken we een maatwerk training.

© 2024 FRETAN.NL