Agenda

Opleiding Veiligheidsadviseur Wegvervoer ADR

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen.

De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden.

Zijn aan de activiteiten van de onderneming aangepaste taken zijn in het bijzonder:

  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
  • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
  • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten.

Samen met ABG-training en Advies organiseren wij de cursus ADR-VA wegvervoer. Voor de deelnemers die veiligheidsadviseur willen worden geldt dat zij na de opleiding een examen doen bij het CBR/CCV.

Leidinggevenden binnen logistieke organisaties, die zich beter willen orienteren op de wegvervoer van gevaarlijke stoffen, kunnen deze cursus ook volgen.

De cursus duurt zes dagen en wordt gehouden op de volgende data:
28 t/m 30 mei en van 11 t/m 13 juni a.s.

Cursuslocatie

Fretan.nl
Jonkerstraat 22
Waarland.

Opgaveformulier opleiding ADR- veiligheidsadviseur

Voornaam *
Achternaam *
Adres *
Woonplaats *
E-mail *
Telefoonnummer *
Bericht
 
Veiligheidscode
Veiligheidscode herhalen *

© 2024 FRETAN.NL